De meeste bewoners van Leythenrode en Oudshoorn zijn gevaccineerd!
De vaccinatiebereidheid is groot, namelijk rond de 95%.
De eerste prik kregen de bewoners eind januari, de tweede hebben we eind februari gekregen.