Onze visie en ambities

Met oprechte aandacht bieden wij de beste zorg op de beste plek in onze regio, samen met de bewoner en samen met onze partners.

We willen samen met de bewoner en hun naasten ervoor zorgen dat mensen zich thuis voelen. Kwaliteit van leven en waarde toevoegen aan de beleving van de dag is voor ons belangrijk. Ieder mens is anders. Daarom is de eigenheid (het uniek zijn) en eigen regie (autonomie) van mensen ons vertrekpunt. Wij bieden bewoners een nieuw thuis als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Deze volgende stap kan spanning en verdriet met zich meebrengen en de betrokkenen maken een moeilijke periode door. Vaak is er thuis al een hele weg afgelegd en is het moeilijk om de keuze voor een verpleeghuis te maken. Wij zijn ons er van bewust dat het niet mogelijk is om de situatie van thuis te evenaren, maar wij doen ons best om daar, geleid door de wensen van onze bewoners, dichtbij te komen. 

Persoonlijke zorg en begeleiding

Bewoners die zoveel mogelijk hun eigen keuzes kunnen maken, zijn gelukkiger. Door onze oprechte aandacht willen wij de bewoners zo goed mogelijk leren kennen. We zoeken naar de persoonlijke wensen en mogelijkheden van bewoners om daar de zorg en begeleiding op af te stemmen.

Eigenheid en eigen regie

Wij koesteren de eigenheid van het individu zonder de groepsdynamiek in de woning uit het oog te verliezen. Op de afdeling is het zoeken naar het evenwicht tussen de gezamenlijkheid en de individuele wensen en behoeftes. We stimuleren ontmoeting, sociale activiteiten en beweging van bewoners. Wij kijken naar de hele persoon, hoe iemand is en was, en willen die eigenheid zo lang mogelijk in stand houden. 

De betrokkenheid van familie loopt als een rode draad door onze zorg. Familieleden zijn een bron van informatie en inspiratie. Zij helpen ons een nog beter beeld van de bewoner te krijgen, door ons het levensverhaal en persoonlijke wensen van hun naaste te vertellen.

Een verpleeghuis van Alrijne

Leythenrode is een verpleeghuis van Alrijne Zorggroep.