Naar aanleiding daarvan hebben we besloten het advies van de GGD Hollands Midden op te volgen om het preventief dragen van een mondneusmasker door zowel bezoekers als medewerkers verplicht te stellen. Dit doen we om de bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Dit besluit is in overleg met de Cliëntenraad van de verpleeghuizen Oudhoorn en Leythenrode genomen. 

Wat betekent dit voor u?

Voor uw bezoek heeft dit weinig gevolgen; u draagt immers al een mondneusmasker tijdens uw bezoek. Wel vragen we u vanaf nu om tijdens uw gehele bezoek het mondneusmasker te dragen.

Daarnaast is het aantal mensen dat per bewoner op bezoek kan komen beperkt tot maximaal 3 per dag. Dit is een landelijke maatregel, zoals door premier Rutte en minister De Jonge is afgekondigd. 

Kijk hier voorafgaand aan uw bezoek:

https://www.verpleeghuisoudshoorn.nl/nieuws/afspraken-rond-uw-bezoek

Medewerkers dragen gehele dienst mondneusmasker

Voor onze medewerkers geldt wel een aanpassing. Vanaf nu werken medewerkers de gehele dienst met een mondneusmasker op.