OPROEP: Help ons in strijd tegen het coronavirus

Ben je zorgprofessional en kun je ons komen helpen? Je bent enorm welkom! Lees meer

Alleen noodzakelijk bezoek mogelijk

Voor de gezondheid van onze bewoners en collega’s is alleen noodzakelijk bezoek aan de bewoners toegestaan.

Wat is noodzakelijk bezoek?
Onder noodzakelijk bezoek verstaan we bezoek aan terminale bewoners door eerstegraads familie en/of de eerste contactpersoon. We willen u graag in staat stellen afscheid te nemen van uw naaste. U mag met maximaal twee personen per keer langskomen op de kamer van de bewoner.

Als u zelf verkoudheidsklachten en/of koorts heeft, mag u ook afscheid nemen, maar dan alleen met gebruik van een mondmasker.

U kunt een afspraak voor bezoek maken via de teamleider of regisserend verpleegkundige van de afdeling of woning waar uw familielid verblijft.

We verzoeken u om alleen te verblijven in de kamer van de bewoner en na afloop direct het verpleeghuis weer te verlaten.

U kunt aanbellen bij de ingang van het verpleeghuis; de receptioniste doet dan voor u open.

We verzoeken u om regelmatig uw handen te wassen of te desinfecteren. Op meerdere plaatsen in ons verpleeghuis (waaronder bij de ingangen) vindt u handalcohol.

Vrijwilligers en activiteiten

We hebben in lijn met het besluit rondom bezoek, ook besloten om tijdelijk onze vrijwilligers niet meer toe te laten op de locaties. De activiteiten vinden nu op kleine schaal plaats, namelijk op de woningen en afdelingen.

Contact houden

Om toch contact met naasten te kunnen houden, zijn er diverse mogelijkheden waarvan velen al gebruik maken gezien de grote hoeveelheid kaartjes en bloemen die bezorgd zijn. Dat waarderen we enorm! Ook zijn er initiatieven van mensen die bijvoorbeeld (buiten) een muzikaal optreden willen verzorgen voor de bewoners.

We krijgen ook allerlei etenswaren aangeboden. Dat vinden we ontzettend aardig, maar we vragen u toch om alleen voorverpakte etenswaren langs te brengen. Dit vanwege de voedselveiligheid.

Heeft u een mobiele telefoon beschikbaar, dan kunt u deze afgeven zodat u kunt bellen/videobellen met uw naasten. Wij proberen ook Skype of FaceTime gesprekken te organiseren. Hiervoor hebben we extra iPads aangeschaft. U kunt daarnaast ook een fotoalbum langsbrengen.

Voor mensen die nu de was doen van de bewoners: hoe is dat nu geregeld?

De was wordt de komende periode door de wasserij gedaan. Dit geldt ook voor de families die dat hiervoor zelf deden. De kosten hiervan nemen wij voor onze rekening.

Voorbereidingen op mogelijke (verdenking) op besmetting

We hebben tot nu toe binnen onze verpleeghuizen gelukkig nog niet te maken met een besmetting met corona bij een bewoner of een medewerker. Door de hygiënemaatregelen die we nemen en door geen externen meer toe te laten op de locatie, proberen we besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard zijn we extra alert op de gezondheid van medewerkers en bewoners. We vinden het belangrijk dat u weet dat we alle moeite doen om de zorg voor bewoners zoveel mogelijk op de gebruikelijke wijze te continueren. Wij bereiden ons op dit moment uiteraard wel voor op de situatie dat er een bewoner is die het coronavirus heeft of een verdenking daarop.

Wijziging landelijk beleid bij overlijden bewoner

Als een bewoner is overleden, is het normaal gesproken zo dat de kamer binnen 7 dagen door de familie leeggemaakt wordt. Door de coronacrisis is er nu landelijk een noodzakelijke wijziging van dit beleid afgesproken.

In overleg met de uitvaartondernemer zal de overleden bewoner zo snel mogelijk verplaatst moeten worden naar een andere locatie. Daarnaast moet de kamer zo snel mogelijk worden leeggemaakt en schoongemaakt. Dit kan tijdelijk niet door de familie zelf gedaan worden, maar wordt nu door de medewerkers gedaan. Zij gaan uiteraard zorgvuldig om met de persoonlijke eigendommen van de overleden bewoner. Naasten worden uiteraard geïnformeerd hoe en wanneer ze de eigendommen kunt afhalen.

Deze afspraak is gemaakt door ActiZ, de landelijke branchevereniging voor verpleeghuizen en het LOC, de landelijke organisatie voor cliëntenraden.

Actuele informatie over het coronavirus

Voor actuele informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).