De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG geeft spelregels hoe Alrijne Zorggroep, waar Leythenrode deel van uitmaakt, persoonsgegevens moet beschermen maar ook hoe we gegevens uit mogen wisselen.

Wilt u hier meer over weten? Wij hebben een speciale pagina op onze website waarin we uitleggen hoe uw privacy is geregeld.