Het project ‘Op je Plek in de Zorg’ heeft twee doelen: 1) bijdragen aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg in de regio Leiden en 2) statushouders laten inburgeren in de Nederlandse maatschappij door de taal te leren en een actief burger te worden en waar nodig te huisvesten (Alrijne gebouw). Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst om de huisvesting mogelijk te maken zijn deze doelen weer een stap dichterbij gekomen.

Het gebouw naast Alrijne is al verbouwd om in eerste instantie de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne mogelijk te maken. Eind 2023 zijn de eerste studenten en statushouders gehuisvest op deze locatie in het kader van het project ‘Op je plek in de Zorg’. Deze huisvesting wordt gefaseerd uitgebreid.

Ivo van der Klei, lid raad van bestuur van Alrijne: “Wij zijn blij dat we op deze manier een steentje kunnen bijdragen aan enerzijds een inclusievere maatschappij waarin statushouders de gelegenheid krijgen om in Nederland een vak te leren en anderzijds studenten in de zorg woonruimte te bieden in deze krappe woningmarkt. Uiteraard hopen we dat de medewerkers die we opleiden straks ook kiezen voor een baan in de zorg in onze regio.”