Er komt steeds meer aandacht voor de persoon en belevingswereld van de mens. Met name
voor mensen in de 3e en 4e levensfase. Dit uitgangspunt zet een beweging in gang van een
standaard aanbod van voorzieningen naar een persoonlijker invulling van wonen, welzijn
en zorg. Lees hier verder.