Bewoners en verwanten hebben aangegeven een sterke voorkeur te hebben voor het bouwen op het huidige terrein van Leythenrode. Argumenten hierbij zijn: rustige ligging in het groen, aansluiting bij de woonwijk en de mogelijkheid tot het bezoeken van het park en winkelcentrum.

Deze keuze betreft een voorgenomen besluit door de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep wat inhoudt dat het besluit alleen nog ter advisering ligt bij de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en het bestuur VMS (Vereniging Medische Staf).

In het strategisch beleidsplan van de verpleeghuizen van Alrijne zijn verschillende keuzes gemaakt, waarvan de nieuwbouw van Leythenrode er één is. Nieuwbouw is noodzakelijk om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Het draagt bij aan het doel om de beste zorg in de regio te kunnen blijven bieden en de kwaliteit van het leven van de bewoners te optimaliseren. De planning voor de nieuwbouw is nog steeds 2022.

Op de foto: Birgitta Weimar, directeur verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn & Bob Reidsma, voorzitter Cliëntenraad