Bewoners, familieleden, buurtbewoners en andere geïnteresseerden kunnen deelnemen aan activiteiten zoals houten kerstengels maken, genieten van warme glühwein met lekkere hapjes en leuke (winter)spulletjes kopen. Dit jaar heeft de wintermarkt wederom activiteiten voor kinderen zoals blikgooien en grabbelen in een grabbelton. Ook kunnen kinderen zich laten schminken. Verder kan iedereen die dit wil op de foto met de Sneeuwman en meedoen aan een spannende loterij.

Met de opbrengst van de markt worden we in staat gesteld weer nieuwe activiteiten voor en met de bewoners uit te voeren.