Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Op Verpleeghuis Leythenrode zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Alrijne Zorggroep van toepassing.

Algemene voorwaarden Actiz

De belangrijkste afspraken over de zorg die u van ons krijgt, leggen we schriftelijk vast in onze algemene voorwaarden. Deze zijn opgesteld door onze brancheorganisatie Actiz. In de voorwaarden staat informatie over uw rechten en plichten en die van Leythenrode als zorgaanbieder. De Algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt.

Overeenkomst tot het aangaan van zorg in Verpleeghuis Leythenrode:

PG

Somatiek

Geriatrische revalidatie

Privacyreglement

Op Verpleeghuis Leythenrode is het privacyreglement van Alrijne Zorggroep van toepassing.