Q&A terreinen Alrijne worden rookvrij

Waarom worden de terreinen van Alrijne rookvrij?

Dit initiatief is een van een reeks die Alrijne gaat inzetten om een bijdrage te leveren aan een rookvrije zorg. Als zorggroep willen het juiste voorbeeld geven. Dat is niet alleen een kwestie van willen, we hebben ons daar ook aan gecommitteerd. Samen met de andere leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zorgen wij voor een rookvrije zorg door de Zorgroep rookvrij te maken. Dat vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord.

Zijn er uitzonderingen op het rookverbod?

In principe niet. Het rookverbod geldt voor alle patiënten, bezoekers, medewerkers, leveranciers, externe medewerkers en iedereen die het terrein van de Alrijne Zorggroep betreedt. Voor bewoners van de verpleeghuizen is een uitzondering gemaakt. En ook kan er een uitzondering gemaakt worden voor patiënten in het kader van mensgerichte zorg.

Wanneer zijn de terreinen van Alrijne rookvrij?

Vanaf 25 oktober, aan het einde van de Stoptober maand, zijn de terreinen rookvrij.

Wat houden rookvrije terreinen in?

Rookvrij houdt in dat er nergens op de terreinen van Alrijne gerookt mag worden. Het betekent ook dat vanaf dat moment de rookabri’s of speciale rookplekken zijn verwijderd. Dit geldt in principe voor alle terreinen van Alrijne. Voor de bewoners van de verpleeghuizen is hier een uitzondering voor gemaakt, zie vraag hieronder.

Wat betekent dit voor de bewoners van de verpleeghuizen?

Bewoners van Leythenrode hebben de mogelijkheid om aan de zijkant van de hoofdingang te roken. In Oudshoorn kan gebruikgemaakt worden van de overkapping in de tuin. Op de Oever kunnen bewoners roken op het dakterras op de tweede verdieping. Revalidanten van Revalidatie Alphen mogen ook gebruikmaken van dit dakterras.

Hoe weet ik wat precies wat de terreinen van Alrijne zijn?

In de Stoptobermaand worden onze terreinen gemarkeerd en voorzien van bordjes.

Geldt het rookverbod voor alle rookwaar?

Ja. Het rookverbod geldt voor alle rookwaar: voor het roken van sigaretten, sigaren en pijptabak als ook voor de e-sigaret en ‘rookvrije sigaretten’ en alle ander rookgerei.

Hoe wordt er gehandhaafd?

We verwachten dat iedereen die de Alrijne Zorggroep bezoekt, zich aan de regels houdt en meewerkt. We handhaven met z’n allen: medewerkers, artsen, vrijwilligers, patiënten, bewoners en bezoekers. Iedereen die ziet dat op het terreinen van Alrijne toch wordt gerookt (tenzij bewoner in speciale rookzone), kan die persoon vriendelijk aanspreken en vertellen dat de terreinen van Alrijne Zorggroep rookvrij zijn.

Waar kunnen mensen nu roken?

Buiten de rookvrije zone van onze terreinen kunnen mensen roken. Voor medewerkers van Alrijne geldt dat zij niet in hun dienstkleding buiten het terrein van de Alrijne Zorggroep mogen komen. 

Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Stuur een mail naar communicatie@alrijne.nl.