Na mijn studie geneeskunde ben ik opgeleid tot specialist Ouderengeneeskunde bij SOOL (Specialist Ouderengeneeskunde Opleiding Leiden), verbonden aan Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De opleidingsplekken in de praktijk heb ik gevolgd bij verschillende zorgorganisaties in Den Haag en bij Alrijne Revalidatieafdeling in Alphen aan den Rijn.

Sinds december 2019 werk ik als specialist Ouderengeneeskunde in Leythenrode. Hier ben ik medisch verantwoordelijk voor een psychogeriatrische afdeling en delier-revalidatieafdeling.

Bewoners hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd en dat vraagt om een persoonsgerichte aanpak en behandelplan. Als specialist Oudergeneeskunde kijk ik hierbij naar zowel de lichamelijke als naar de mentale en sociale problematiek van de bewoner. Juist deze persoonsgerichte aanpak zorgt ervoor dat ons multidisciplinaire team creatief moet zijn en ‘out of the box’ moet denken om problematiek op te lossen en om het welzijn van onze bewoners te vergroten. Het is een eer om hier regievoerder in te kunnen zijn.