Na mijn studiegeneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heb ik een aantal jaar op de afdelingen Chirurgie en Dermatologie gewerkt. In 2003 ben ik in Oudshoorn begonnen waar ik mijn opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde en kaderarts Geriatrische Revalidatie heb afgerond. Inmiddels heb ik op de locaties Oudshoorn, Leythenrode en de Transferafdeling van Alrijne Ziekenhuis gewerkt. Hier heb ik kunnen werken in verschillende vakgebieden zoals revalidatie, somatiek, sociale geriatrie en psychogeriatrie gewerkt.  

Ik vind het werken met (kwetsbare) ouderen zeer interessant. Naast de medische kant van het vak is de sociale kant minstens zo belangrijk. Het is continu zoeken en puzzelen naar de beste kwaliteit van leven voor onze bewoners met gezondheidsproblemen (multimorbiditeit). En daar doe ik het voor.

Aandachtsgebieden

  • Verbeteren van kwaliteit van leven
  • Palliatieve zorg
  • Multidisciplinaire samenwerking

Publicatie
Improvement of vision in nursing home patients through eyeglasses
[Tijdschr Gerontol Geriatr. 2001 Oct;32(5):213-5]