Deze Green Deal zet in op de verduurzamingstransitie in de zorgsector en maakt de acties voor de komende jaren concreter. Het akkoord bestaat uit vijf thema’s: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en medicatie. Aan deze thema’s wordt in de periode 2023 tot en met 2026 gewerkt om te komen tot meer duurzame zorg.

Ivo: “Al in 2015 hebben we de eerste Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. We zijn bij Alrijne dan ook al jaren volop bezig met duurzaamheid. Zo hebben we al een aantal jaren het Gouden Keurmerk van de Milieuthermometer zorg.  We zijn trots dat we dit verder kunnen brengen met de Green Deal 3.0.

De doelen van de Green Deal zijn ook verwerkt in het duurzaamheidsbeleid van Alrijne.