Cliëntenraad

De Verpleeghuizen Oudshoorn en Leythenrode hebben een gezamenlijke cliëntenraad. Deze cliëntenraad is belangrijk in het waarborgen van het woonplezier van de bewoners. Hun welzijn en de kwaliteit van de zorg staat dan ook centraal in de adviezen die de cliëntenraad, gevraagd en ongevraagd, aan het bestuur van de huizen uitbrengt. De leden van de cliëntenraad hebben allemaal een sterke band met Oudshoorn, Leythenrode of verpleeghuiszorg in het algemeen.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad is er voor de bewoners en hun familieleden. Iedere zes weken staat een overleg ingepland, meestal samen met de directeur verpleeghuizen Alrijne. De cliëntenraad laat zich regelmatig informeren door het managementteam van Oudshoorn en Leythenrode over het gevoerde beleid. Bij belangrijke beleidsvoorstellen, benoemingen van leidinggevenden en het klanttevredenheidsonderzoek wordt de cliëntenraad nauw betrokken. Alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

De leden van de cliëntenraad

Functie

Naam

Voorzitter

Bob Reidsma

Secretaris

Helga Begemann

Lid

Anja de Groot

Lid

Coby Freeke

Lid

Lieneke Hendrikze

Lid (tevens bewoner Leythenrode)

Marian de Vette

Lid

Marjolein van den Heuvel

Vicevoorzitter

Han Zweers

Contact met de cliëntenraad

Voor de leden van de cliëntenraad is het uiteraard erg waardevol om contact te hebben met de bewoners, deelnemers aan de dagbehandeling en/of hun familieleden. Zo krijgen zij nog beter inzicht in wat er leeft op de afdelingen. En kunnen zij een beter oordeel over het gevoerde beleid geven. Individuele bewonersvragen vallen niet onder de cliëntenraad. Hiervoor kunt u terecht bij de zorgmedewerkers op de afdeling of de teamleider.

U kunt de cliëntenraad bereiken door een e-mail te sturen naar clientenraad_verpleeghuizen@alrijne.nl
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat via de volgende telefoonnummers:

Jaarverslag

Jaarverslag Cliëntenraad Leythenrode en Oudshoorn, verpleeghuizen Alrijne - 19 april 2022

Interview

Bob Reidsma, voorzitter cliëntenraad

"De cliëntenraad is enorm betrokken, weet wat er leeft en durft dit bij ons aan te kaarten.
We koesteren ze." Agnes van Buuren - Teamleider in Leythenrode
Agnes van Buuren - Teamleider in Leythenrode
  • Liefdevolle zorg met aandacht voor uw verhaal
  • Verrassend veel te doen en te beleven
  • Zelfstandigheid en eigen keuzes zijn onze leidraad
  • Nieuwbouwplannen voor 2022

Wanneer u vragen heeft of advies wilt over wonen in Leythenrode kunt u gerust contact met ons opnemen. Wilt u zelf een kijkje nemen? Even sfeer komen proeven in Leythenrode? Wij ontvangen u graag! 

Vragen over zorg of een rondleiding?

Bel met onze medewerkers van zorgbemiddeling: 071 581 7921 of regel direct via onze website:

Adres

Verpleeghuis Leythenrode
Hoogmadeseweg 55
2351 CP Leiderdorp

Telefoonnummer

Route