Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad overlegt structureel met de directeur en/of de raad van bestuur over het reilen en zeilen van beide verpleeghuizen. Bij belangrijke beleidsvoorstellen, benoemingen van leidinggevenden en het klanttevredenheidsonderzoek wordt de cliëntenraad nauw betrokken. De raad bestaat uit acht leden met een evenredige vertegenwoordiging vanuit Leythenrode en Oudshoorn. Alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Wordt u ons nieuwe cliëntenraadslid vanuit Leythenrode?

Per oktober zijn wij op zoek naar een nieuw cliëntenraadslid voor vertegenwoordiging vanuit Leythenrode. Lees hier meer over de vacature. 

De leden van de cliëntenraad

Functie

Naam

Voorzitter

Bob Reidsma

Secretaris

Helga Begemann

Lid

Anja de Groot

Lid

Coby Freeke

Lid

Lieneke Hendrikze

Lid 

Anke van den Nouland

Lid

Marjolein van den Heuvel

Vicevoorzitter

Han Zweers

Contact met de cliëntenraad

Voor de leden van de cliëntenraad is het uiteraard erg waardevol om contact te hebben met de bewoners, deelnemers aan de dagbehandeling en/of hun familieleden. Zo krijgen zij nog beter inzicht in wat er leeft op de afdelingen. En kunnen zij een beter oordeel over het gevoerde beleid geven. Individuele bewonersvragen vallen niet onder de cliëntenraad. Hiervoor kunt u terecht bij de zorgmedewerkers op de afdeling of de teamleider.

U kunt de cliëntenraad bereiken door te mailen naar: clientenraad_verpleeghuizen@alrijne.nl 
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat via: 071 581 7859 

Jaarverslag

Jaarverslag 2023 Cliëntenraad Leythenrode en Oudshoorn, verpleeghuizen Alrijne - 26 januari 2024

Beleidsplan

Beleidsplan 2022/2023 Cliëntenraad Alrijne Verpleeghuizen - 23 mei 2022

"De cliëntenraad is enorm betrokken, weet wat er leeft en durft dit bij ons aan te kaarten.
We koesteren ze." Agnes van Buuren - Teamleider in Leythenrode
Agnes van Buuren - Teamleider in Leythenrode
  • Liefdevolle zorg met aandacht voor uw verhaal
  • Verrassend veel te doen en te beleven
  • Zelfstandigheid en eigen keuzes zijn onze leidraad
  • Nieuwbouwplannen

Wanneer u vragen heeft of advies wilt over wonen in Leythenrode kunt u gerust contact met ons opnemen. Wilt u zelf een kijkje nemen? Even sfeer komen proeven in Leythenrode? Wij ontvangen u graag! 

Vragen over zorg of een rondleiding?

Bel met onze medewerkers van zorgbemiddeling: 071 581 7921 of regel direct via onze website:

Adres

Verpleeghuis Leythenrode
Hoogmadeseweg 55
2351 CP Leiderdorp

Telefoonnummer

Route