We kijken terug op een jaar waarin we de coronamaatregelen stap voor stap helemaal los konden laten. Oude en nieuwe activiteiten zijn door de Uitbureaus van zowel Leythenrode als Oudshoorn weer opgestart. Het is heerlijk om te zien dat onze bewoners volop kunnen genieten van al deze activiteiten en de levendigheid die weer helemaal terug is in onze huizen.

Daarentegen waren onze grootste uitdagingen in 2022 het ziekteverzuim onder medewerkers en de vacatureruimte die we hadden. Bezettingsproblematiek op zorgafdelingen en -woningen hebben we het hoofd kunnen bieden door flexibiliteit en inzet van alle zorgmedewerkers en doordat medewerkers uit alle lagen van de organisatie diensten hebben gedaan op de afdelingen / woningen. We zijn trots op alle collega’s die zich blijven inzetten voor de zorg voor onze bewoners.

In dit kwaliteitsverslag leest u er meer over.