Auditoren van kwaliteitsinstituut Perspekt hebben in april gesprekken gevoerd en meegekeken met de dagelijkse zorg in Leythenrode. Op basis van hun bevindingen kennen zij Leythenrode de komende drie jaar opnieuw het gouden keurmerk toe, mits de tussentijdse audits ook positief uitpakken. Leythenrode heeft al goud sinds de eerste beoordeling in 2017.

Betrokken, enthousiaste medewerkers

De auditoren waren enorm positief over de manier waarop de medewerkers zorg leveren. Uit het rapport:

‘Het auditteam heeft tijdens de audit gezien en gehoord dat verpleeghuis Leythenrode “zorg met oprechte aandacht voor de mens” biedt. In de afgelopen periode heeft Leythenrode dit, ondanks de coronapandemie, waargemaakt. Enthousiaste en betrokken medewerkers hebben hard gewerkt om goed voor cliënten en voor elkaar te zorgen.’

Trots

Directeur Birgitta Weimar is trots op het gouden PREZO keurmerk. 

. “Ik ben trots op de medewerkers van Leythenrode. We hebben met elkaar – ook in een lastig jaar zoals het afgelopen jaar – oprechte aandacht aan bewoners en aan elkaar gegeven! Dat dit wordt bekroond met het gouden keurmerk, is een groot compliment voor iedereen.”
Birgitta Weimar, directeur