Nieuwbouw 2023

Nieuwbouw Leythenrode: kleinschalig wonen en beleving staan voorop

Verpleeghuis Leythenrode wordt helemaal vernieuwd. Eind 2023 staat er een prachtig nieuw pand met daaromheen een ruime tuin. Uiteraard zijn wij afhankelijk van derden en is eind 2023 indicatief. Zowel pand en tuin worden ingericht volgens een nieuw zorgconcept: beleving en veel licht en groen zijn hierbij uitgangspunten.

Hoe gaat het er straks uit zien?

  • Bekijk het interview van het Leidsch Dagblad van 12 maart 2021. Directeur Birgitta Weimar en manager Huisvesting Simke de Jong vertellen meer over de nieuwbouw.
  • In dit filmpje kunt u zien hoe het er straks uit gaat zien in het nieuwe Leythenrode.

Alvast een kijkje nemen in een appartement in het nieuwe Leythenrode?

U kunt alvast zien én ervaren hoe groot een nieuw appartement is in het nieuwe Leythenrode (36 m2). We hebben hiervoor een zogenoemde ‘mock up’ voor gemaakt, die staat in de Piramide. Dit is een voorbeeld van een appartement op ware grootte. We hebben het ook al helemaal ingericht zodat het ook meer realistisch beeld geeft van de verhoudingen.

Bekijk dit filmpje dat we hebben gemaakt. 

Uw mening telt!
We zijn benieuwd naar uw mening. U kunt een mail sturen naar nieuwbouwleythenrode@alrijne.nl. Bewoners kunnen hun ervaringen, opmerkingen en suggesties opschrijven in een speciale map die in de Piramide bij de mock up ligt.

Wat maakt het nieuwe Leythenrode bijzonder?

Kleinschalig wonen is in het nieuwe Leythenrode het uitgangspunt. Daarnaast wordt het nieuwe Leythenrode volgens een nieuw zorgconcept ingericht, waarin bewoners onafhankelijk, veilig en zonder hulp kunnen bewegen over de afdelingen maar ook in de buitenruimte.

Hiervoor worden een soort circuits in de tuin en over de afdelingen gemaakt, vol afwisseling en gericht op ‘beleving’. Zachte kleuren en ronde vormen zijn hierbij de basis. Vanuit de eigen woning/afdeling is er steeds uitzicht op de groene omgeving, levendigheid en anderen.

Elke bewoner heeft een eigen kamer met eigen sanitair. De bewoner kiest zelf hoe de kamer wordt ingericht.

Zo heeft ieder privacy, maar als iemand behoefte heeft aan contact, dan is de gezamenlijke huiskamer dichtbij.

Het verpleeghuis wordt ook een fijne plek voor bewoners en naasten om elkaar te ontmoeten. Er komen overal sfeervolle patio’s met groen en daglicht. Er zijn winkeltjes, een kapper en een restaurant.

Daarnaast is er veel aandacht voor ‘groen’ in huis: er is een grote kas waarin mensen ook bij minder weer ‘buiten’ kunnen zitten op het terras. Zo komt er ook veel natuurlijk licht binnen door het glazen dak. Er is een binnentuin waardoor de natuur naar binnen wordt gehaald. Op elke verdieping is er een groot terras met ook veel aandacht voor groen: bewoners hebben niet het idee dat ze op een etage wonen.

Rond het gebouw Leythenrode wordt een parkachtige tuin aangelegd, met onder andere een moestuin.

Op het gebied van duurzaamheid scoort het nieuwe Leythenrode hoog: van zonnepanelen tot warmte/koude opslag, van innovatieve waterafvoer en het gebruik van restwarmte uit het ziekenhuis van Alrijne.

Locatie

Het nieuwe Leythenrode komt op dezelfde locatie als nu. Bewoners/naasten en collega’s hebben een sterke voorkeur voor de huidige locatie: het is een plek die als prettig wordt ervaren vanwege de ligging in het groen, de rust, de aansluiting bij de woonwijk en de nabijheid van het park en winkelcentrum.

Wanneer?

Eind 2021 start de bouw van het nieuwe Leythenrode.  

Eind 2020 is het definitieve ontwerp gereed. Daarna volgt het aanvragen van de vergunning bij de gemeente, de uitwerking van de technische specificaties, de aanbesteding en tot slot (en het belangrijkste) de uitvoering.

Vanaf augustus 2021 (planning) wordt Leythenrode deels gesloopt en begint de bouw van een prachtig nieuw gebouw waarbij kleinschalig wonen én beleving voorop staan.

Om de nieuwbouw mogelijk te maken, krijgen delen van Leythenrode te maken met tijdelijke huisvesting. Uitgangspunt is om bestaande bewoners zo min mogelijk te verhuizen. Daarom kiezen we voor gefaseerde sloop en nieuwbouw.

We informeren bewoners en hun contactpersonen hier uiteraard tijdig over. Ook omwonenden houden we op de hoogte van de bouwactiviteiten- en plannen. We proberen overlast tot een minimum te beperken.

Naar verwachting kan eind 2023 het nieuwe Leythenrode in gebruik worden genomen.

Architect

Architectenbureau Tangram is verantwoordelijk voor het ontwerp. Dit bureau begrijpt de wensen van Leythenrode en haar (toekomstige) bewoners en heeft veel ervaring met het ontwerp van zorggebouwen. Het nieuwe Leythenrode is ontworpen naar het voorbeeld van locatie Zuidoever (Cordaan) in Amsterdam, dat ook van de hand van Tangram is: https://zuidas.nl/project/zuidoever/

Wat ging er aan vooraf?

In maart 2018 heeft de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep het besluit genomen voor nieuwbouw van Verpleeghuis Leythenrode. Dit om goed voorbereid te zijn op de toekomst. In 2018 en 2019 hebben we meerdere malen bij bewoners en naasten en bij onze medewerkers en vrijwilligers, tijdens verschillende bijeenkomsten, informatie opgehaald voor het verpleeghuisconcept voor nieuwbouw van Verpleeghuis Leythenrode. In samenwerking met de cliëntenraad van Leythenrode hebben we onze visie op de nieuwbouw inmiddels vastgesteld. Meer informatie over deze visie vindt u in de nieuwbouw special nieuwsbrief van september 2019.

Teruglezen wat er hiervoor gebeurde?

We blijven u via deze website op de hoogte houden over de vorderingen van de nieuwbouw.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwbouw? Mail naar nieuwbouwLeythenrode@alrijne.nl.