Wanneer?

De planning van de nieuwbouw is als volgt (als alles naar verwachting verloopt):

  • april 2023 – Start bouw van fase 1 (gebouwen D, F, F, G en J)
  • maart 2025 – Fase 1 klaar. Bewoners kunnen verhuizen
  • september 2025 - Start bouw van fase 2 (gebouwen A en C)
  • september 2026 – Nieuwe Verpleeghuis Leythenrode klaar

Om de nieuwbouw mogelijk te maken, krijgen delen van Leythenrode te maken met tijdelijke huisvesting. Uitgangspunt is om bestaande bewoners zo min mogelijk te verhuizen. Daarom kiezen we voor gefaseerde sloop en nieuwbouw.

We informeren bewoners en hun contactpersonen hier uiteraard tijdig over. Ook omwonenden houden we op de hoogte van de bouwactiviteiten- en plannen. We proberen overlast tot een minimum te beperken.